Yin Xiuzhen: Yin Xiuzhen in Beijing Commune

2007. 12. 01-01. 30