2019 Asia Now

2019. 10. 15-2019. 10. 20

Beijing Commune will participate in the 2019 Asia Now in Paris (booth A106). This year, we will present the works of artists Yang Xinguang, Hu Xiaoyuan, Zhao Yao, Wang Luyan, Xie Moling, Ma Qiusha, Shang Yixin, Zhou Yilun and Zhang Xiaogang.

Related to fair