2020 Guangzhou Contemporary Art Fair

2021. 12. 16-2021. 12. 20

Beijing Commune will participate in the first Guangzhou Contemporary Art Fair 2020, booth B10. This year, we will present the works of artists Liang Yuanwei, Ma Qiusha, Song Ta, Wang Luyan, Xie Molin, Yang Xinguang, Zhao Yao etc.

Related to fair