Vip Name 已登录 退出     中文 | English    

 

展览   艺术家   限量版艺术品   出版物   新闻   关于我们   联系   友情链接

"升华" - 张大力新作展
作品
   
   
1945年4月24日毛泽东在党的“七大”作《论联合政府》的报告
印刷品,玻璃,卡纸,铝合金框
2005

购买