Vip Name 已登录 退出     中文 | English    

 

展览   艺术家   限量版艺术品   出版物   新闻   关于我们   联系   友情链接
2017
2016
2015
04.2017
  于吉在卡塞尔文献展雅典场外项目Prec(ar)ious Collectives
12.2016
  于吉正在参加第十一届上海双年展
08.2016
  于吉将参加第十一届光州双年展
03.2016
  陆扬、于吉正在参加上海K11展览“我们”
12.2015
  于吉入围第四届三亚艺术季“华宇青年奖”